“CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886-1/5/2024)”
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
TIÊN PHONG ĐỂ PHÁT TRIỂN
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
ƯƠM MẦM SÁNG TẠO BỀN VỮNG
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

chuyên nghiệp - hiệu quả - sáng tạo

BÁN NHÀ THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và quy trình giải quyết hồ sơ mua bán nhà. Các tổ thực hiện công tác bán nhà gồm có Tổ Thẩm định, Tổ Kỹ thuật được thành lập từ những ngày đầu và trực thuộc Hội Đồng Bán nhà ở Thành phố. Tháng 11/1997, Tổ Thẩm định và Tổ Kỹ thuật được chuyển về Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố theo Quyết định số 695/QĐ-VP ngày 12/11/1997 của Sở Nhà Đất.

QUẢN LÝ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và quy trình giải quyết hồ sơ mua bán nhà. Các tổ thực hiện công tác bán nhà gồm có Tổ Thẩm định, Tổ Kỹ thuật được thành lập từ những ngày đầu và trực thuộc Hội Đồng Bán nhà ở Thành phố. Tháng 11/1997, Tổ Thẩm định và Tổ Kỹ thuật được chuyển về Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố theo Quyết định số 695/QĐ-VP ngày 12/11/1997 của Sở Nhà Đất.

CHO THUÊ NHÀ KINH DOANH THUỘC SỠ HỮU NHÀ NƯỚC

Nội dung đang được cập nhật