Từ khi mới thành lập Công ty, Chi đoàn thanh niên đã được thành lập, trực thuộc Đoàn các Sở chủ quản. Trải qua nhiều giai đoạn, Chi đoàn thanh niên luôn đóng vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Năm 2007, Chi đoàn Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp thành Chi đoàn cơ sở, trực thuộc Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.

Năm 2014 đến nay, Chi Đoàn Công ty trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

Chi Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chi Minh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên đề ra, số lượng Đoàn viên tăng từng năm cả về mặt số lượng cũng như chất lượng.

Chi đoàn là lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với thế mạnh sức trẻ, nhiệt huyết, mỗi đoàn viên thanh niên đã và đang được lãnh đạo Công ty tin tưởng, giao những công việc quan trọng. Đoàn viên sẵn sàng vượt qua những trở ngại, vướng mắc, mạnh dạn đề xuất sáng kiến đóng góp cho sự phát triển của Công ty.