“CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886-1/5/2024)”
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
TIÊN PHONG ĐỂ PHÁT TRIỂN
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
ƯƠM MẦM SÁNG TẠO BỀN VỮNG
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Xí nghiệp Xây dựng sửa chữa nhà

Nội dung đang cập nhật

Xí nghiệp Thiết kế Trang trí nội thất

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật

Xí nghiệp Xây dựng trang trí nội thất

Nội dung đang cập nhật

Xí nghiệp Quản lý nhà

Nội dung đang cập nhật

850x533-8-min