Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975, Công ty Quản lý nhà ở trực thuộc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Cùng với sự ra đời đó, Công đoàn Công ty cũng được thành lập, với nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào gắng liền với mục tiêu chính trị; đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ người lao động nâng cao tay nghề; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên mới, đảng viên mới.

Từ những năm đầu thành lập, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về công tác chuyên môn đạt hiệu quả thiết thực, giúp hoạt động của công ty được thuận lợi hơn. Từ năm 1976 – 2006 Công đoàn Công ty đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Hằng năm, Công đoàn Công ty luôn có kế hoạch tổ chức các đợt hội thao, hội thi “Mừng Đảng – Mừng Xuân” và nhân các ngày lễ với các môn thể thao. Đồng thời, Công đoàn phối hợp cùng Đảng ủy để tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, tuyên truyền nâng cao ý thức cách mạng, phát huy truyền thống giai cấp công nhân, kiến quyết chống các quan điểm tư tưởng sai trái với đường lối Đảng.

Công đoàn Công ty luôn tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hưởng ứng các đợt ủng hộ đồng bào diện chính sách, đồng bào bị lũ lụt với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.

Công đoàn Công ty đã tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hưởng ứng các đợt do Công đoàn cấp trên phát động ủng hộ đồng bào diện chính sách xây dựng nhà tình nghĩa và đồng bào nghèo xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ trẻ em nghèo hiếu học, đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ….

Trong giai đoạn tình hình kinh tế – xã hội chuyển biến mạnh mẽ theo hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới, Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò của mình, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh giúp Công ty phát triển bền vững. Công đoàn Công ty đã đổi mới phương pháp hoạt động, sáng tạo trong cách vận động đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc, hăng say lao động. Đồng thời đội ngũ cán bộ công đoàn đã phát huy tốt vai trò của mình, chủ động nắm vững pháp luật và đứng về phía người lao động trên quan điểm pháp luật, nhờ đó quyền và lợi ích chính đáng người lao động được chăm lo, bảo vệ; phong trào sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động cũng nhưng nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

Được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 8 năm liền (từ năm 2008 – 2015).