“CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886-1/5/2024)”
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
TIÊN PHONG ĐỂ PHÁT TRIỂN
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong
ƯƠM MẦM SÁNG TẠO BỀN VỮNG
Năng động - Sáng tạo - Tiên phong

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯỜNG NIÊN

Nội dung công bố

Ngày đăng tải

Tải file

Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh 202422/03/2024Tải xuống
Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 202331/07/2023Tải xuống
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.25/07/2023Tải xuống
Báo cáo 1164/QLKDN-KHĐT, ngày 30/6/2023, báo cáo đánh giá về kế hoạch thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.30/06/2023Tải xuống
Báo cáo 1639/BC-QLKDN, ngày 17/7/2023, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà năm 2022.17/07/2023Tải xuống
Báo cáo tài chính năm 2022.30/05/2023Tải xuống
Báo cáo Mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 202331/03/2023Tải xuống

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Nội dung công bố

Ngày đăng tải

Tải file

Quyết định Phân công nhân sự phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động  Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh 12/01/2024 Tải xuống
Quyết định cử nhân sự làm đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh 12/01/2024 Tải xuống
Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh 12/01/2024 Tải xuống
Quyết định 671/QĐ-UBND, ngày 03/3/2023, về việc phân công điều hành hoạt động Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh. 03/03/2023 Tải xuống
Quyết định 670/QĐ-UBND, ngày 03/3/2023, về việc đình chỉ công tác người quản lý doanh nghiệp bị khởi tố tại Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh. 03/03/2023 Tải xuống