“CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886-1/5/2024)”

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại HMTC.

Tiếp tục tuyên truyền nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho mỗi đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phát triển Thành phố phồn vinh, hạnh phúc. 

 Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc tự giác, thường xuyên của Đảng bộ, Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, trước hết là của người đứng đầu và của mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động… gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

 Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong quá trình xây dựng công trình và đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành, để “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trở thành động lực cho sự phát triển của HMTC trong giai đoạn tới.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Thư Mời Chào Giá

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài

Kỷ niệm sinh nhật Bác

Chào mừng 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023). Chi đoàn và Công đoàn Công ty có buổi xem phim…